Yatırım Fonunun Riskleri Nelerdir?

Finansal piyasalarda bulunan araçların en iyi şekilde kullanılması için, öncelikle belirli özelliklerinin bilinmesi gerekir. Bu yüzden de, genel olarak portföy kavramının bilinmesi, aynı zamanda yatırım fonunun da anlaşılmasını sağlayacaktır. Bir kurumun veya işletmenin sahip olduğu taşınır ve taşınmaz malların hepsine birden portföy adı verilir. Özellikle yatırım fonunda ise bu kelimenin karşılığı; hisse senedi, döviz ve altın gibi menkul kıymet araçları olmaktadır. Yatırım fonlarının piyasadaki işleyiş ve devamlılıkları, sürekli olarak portföyler tarafından yönetilmektedir. Bakıldığı zaman yatırımcılar, katılım oranlarına göre belirli fonlara sahip çıkacak ve aynı oranda işlem gerçekleştireceklerdir. Yatırım fonlarının riskleri ise bilindiği zaman, finansal piyasalarda daha sağlam adımlar atılması sağlanacaktır.

Yatırımları doğru değerlendirebilmek için gereken kişisel ve kurumsal bilgi birikimine ulaşmanızı sağlayan eğitimlere
https://www.akademikplatform.com.tr/egitimler/course/yonetim-ve-uretim-egitimleri.html linkinden ulaşabilirsiniz.

Yatırım Fonunun Özellikleri

Yatırım fonlarında bulunan olumsuz konulardan dolayı, sürekli olarak bir risk olduğu düşünülebilir. Bu yüzden ülkemizde yatırım fonlarına yönelme durumundaki sayı çok azdır. Özellikle yatırımlardaki risklerin artması demek, aslında kazanç oranlarının da aynı şekilde yükselmesini sağlayacaktır. Eğer menkul kıymetlere yapılan yatırımlar esnasında normalin üzerinde bir talep olursa, genelde iyi bir kar etmek mümkün hale gelecektir. Bu anlamda, iktisadın temel mantığına güvenilerek menkul kıymet satılır ve elden çıkartılır. Değişim değeri kadar miktar ise sürekli bir gelir olarak haneye yazılır. Yatırımcıların katılım payları, değişken gösteren piyasalarda işlem görmeye devam eder. Bu sayede kar ve zarar durumu da, fonların gidişatına göre değişiklik gösterir.

Yatırım Fonlarının Riskleri

Yatırım seçenekleri, finansal piyasalarda sürekli olarak artış gösterir. Bu yüzden yatırım fonları gibi sık kullanılmayan araçlar, yatırımcılar tarafından fazla riskli görülür. Yatırım yapılacak olan şirketin, en iyi şekilde analiz edilmesi ve değerlendirilmesi önemlidir. Aynı zamanda ise genelde en az risk politikası ile yatırım fonlarında işlem yapmak, uzun vadede doğru adımların da atılmasını sağlayacaktır. Kazanılan paranın yatırım dışına aktarılması ise aslında kazanç miktarının düşmesine neden olan sebeplerden de bir tanesidir. Gerekli görülen zamanlarda doğru şekilde yatırım çeken fonlar, portföylerin başarılı yönlendirilmesi sayesinde iyi bir kazancın da temelini oluşturacaktır. Yüksek tutarlarda, riskler de ciddi tutarlara ulaşacaktır.

Oran Analizi Sınırlamaları

Şüphesiz oran analizi, finansal planlama ve finansal analizin en güçlü araçları arasındadır. İşlerinde daha verimli olmak isteyen herhangi bir yatırımcı, oran ve oran analizini anlamak için daha fazla zaman ayırmalıdır. Ancak, bu sınırlamaların olmadığı anlamına gelmez. Tüm tekniklerde olduğu gibi, finansal oranların da sınırlamaları vardır. Sınırlamaları anlamak, yatırımcıların olası kusurları oranlarla anlamasına ve bunlardan kaçınmasına yardımcı olacaktır. İşte eksiklikler:

Yanıltıcı Finansal Tablolar

Oran analizine yönelik ilk ve en önemli tehdit, yönetim tarafından çıkarılan kasıtlı yanıltıcı ifadelerdir. Çoğu şirketin yönetimi, yatırımcıların satış, kazanç, nakit akışı gibi belli sayılara çok ciddi bir şekilde baktıklarının farkındadır. Mali tablolarda yer alan diğer rakamlar bu konuya ilgi göstermemektedir. Bu nedenle, önemli metriklerin iyi görünmesini sağlamak için yasal çerçeve içindeki sayıları manipüle ederler. Bu, halka açık şirketler arasında yaygın bir uygulamadır ve “Vitrin Düzenlemesi – Window Dressing” olarak adlandırılır. Yatırımcılar böyle bir vitrin örtüsünün farkında olmalı ve bu sayılara dayanan oranların hesaplanması ve yorumlanmasında dikkatli olmalıdırlar. “Oran Analizi Sınırlamaları” yazısını okumaya devam et

Farklı Kullanıcı Gruplarının Farklı Oranlara Göre Önemi

rasyo oranı

Daha önce de gördüğümüz gibi, çok çeşitli finansal oranlar mevcuttur ve birçok kategoriye girerler. Varyasyonlar dahil edilirse, uygulamada yaygın olan yüzlerce çeşit oran vardır. Ancak, tüm oranlar herkes tarafından düzenli olarak kullanılmamaktadır. Bazı kullanıcı grupları için diğer kullanıcı gruplarına göre daha önemli olan bazı oranlar vardır. Bu makalede, bunun neden böyle olduğu açıklanmaktadır:

Yönetim: Ciro ve Faaliyet Performansı Oranları

Şirketin yönetimi, sonuçlarla o kadar ilgilenmeyebilir. Genellikle sebebi ile daha çok ilgilenirler. Bunun nedeni, diğer paydaş sınıflarının firmanın işleyişi üzerinde kontrol sahibi olmamasıdır. Diğer tüm paydaşlar yönetimi yıllık genel kurul toplantısında sorgulamaktadır. Bu nedenle yönetim, mümkün olduğunca oranlar hakkında bilgi sahibi olmaya çalışır. Operasyon performans oranları yaratırlar ve önceki performanslarına ve geçmişten öğrenmek için diğerlerinin performansına göre karşılaştırırlar ve yatırımcılara tatmin edici cevaplar verebilirler. “Farklı Kullanıcı Gruplarının Farklı Oranlara Göre Önemi” yazısını okumaya devam et

Oran Analizinde Kullanılan Teknikler

oran analizi

Adından da anlaşılacağı gibi, oran, diğerine bölünmüş birden fazla sayıdan başka bir şey değildir. Bununla birlikte, bunlar bir çeşit bağlamda kullanıldığında faydalı olurlar. Bu, bir analistin, bir oran hesaplamasından kaynaklanan sayıya baktığında, onu karşılaştırmak için makul bir temele sahip olması gerektiği anlamına gelir. Yalnızca analist sayıya bakıp ideal durumun nasıl olması gerektiğini karşılaştırdığında sayıları yönetimin ve finansal analizin güçlü bir aracı haline getirir.

Bu nedenle sayıların bölünmesi ve oranlar elde edilmesi temel beceri değildir. Aslında bu bölüm otomatikleştirilebilir ve bilgisayar tarafından yapılabilir. Şirketler analistlere basit bir bölme işlemi yapmakla para ödemek istemezler, değil mi? Gerçek beceri, bu sayıları yorumlayabilmektir. İşte bu sayıların yorumlanmasında kullanılan bazı yaygın teknikler: “Oran Analizinde Kullanılan Teknikler” yazısını okumaya devam et

Yatırım Değerleme Oranları: Fiyat / Kazanç Oranı

fiyat kazanç oranı

Fiyat / kazanç oranı (F / K) yatırım değerleme göstergelerinin en iyi bilinenidir.  F / K oranının kusurları bulunmakla beraber yine de yatırım uzmanları ve yatırımcı tarafından en yaygın rapor edilen ve kullanılan değerlemedir. Yatırım araştırma hizmetlerinin finansal raporlaması, F / K oranını çoklu hesaplamak için mevcut hisse senedi fiyatına bölünen basit bir hisse başına (HBK) rakamını kullanmaktadır (Hisse başına kazanç =HBK= (Net Dönem Karı – İmtiyazlı hisse senedi temettüsü) / Ortalama Ödenmiş Paylar).

Piyasalarda tahmin edilen HBK rakamlarının genellikle çok iyimser olması sürpriz değil, aynı zamanda ayı piyasaları içindeki karamsarlığı da yansıtıyor. Ayrıca, tarihsel bir kayıt olarak, hisse senedi analisti kazanç tahminlerinin doğruluğunun yatırımcılar tarafından şüpheci olarak incelenmesi sır değildir. Yine de, bir şirketin kazançlarının ileriye dönük projeksiyonlarına dayanan analist tahminleri ve görüşler hisse senedi fiyatlama hususunda önemli bir rol oynamaktadır

Tarihsel olarak, geniş pazar için ortalama F / K oranı, ekonomik ve piyasa koşullarına bağlı olarak önemli derecede dalgalanma gösterse de yaklaşık 15 olmuştur. Oran, aynı zamanda, farklı şirketler ve endüstriler arasında geniş çapta değişecektir. “Yatırım Değerleme Oranları: Fiyat / Kazanç Oranı” yazısını okumaya devam et

Yatırım Değerleme Oranları: Fiyat / Nakit Akış Oranı

nakit akış oranı

Fiyat / nakit akışı oranı – cash flow, bir şirketin hisse senedinin değer bakımından yatırımcı cazibesini değerlendirmek için yatırımcılar tarafından kullanılır. Bu metrik, şirketin hisse başına piyasa fiyatı ile şirketin bir hisse bazında ürettiği nakit akış miktarını karşılaştırır.

Bu oran, fiyat / nakit akış oranının bir hisse senedi akımının kabul edilebilirliğini veya eksikliğini değerlendirmek için bazıları tarafından hisse başına kazançlardan daha güvenilir bir taban olarak görülmesi dışında fiyat / kazanç oranlarına benzer bir fiyatlandırmadır. Nakit akışının kazançlar üzerinde kullanılmasına ilişkin argüman, nakit akışının aksine, amortisman ve diğer nakit dışı faktörlerden etkilenecek kazançlar için söylenemezken, nakit akışının kazançlar üzerinde kolaylıkla manipüle edilmemesidir.

Para miktarı, mali basında ya da internet üzerinden bildirilen, XYZ şirketinin kapanış hisse senedi fiyatı pay başına nakit akışı, işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit akımlarının nakit akım tablosuna bölünmesiyle hesaplanır (nakit akım tablosu). Ağırlıklı ortalama hisse senedi sayısına (gelir tablosu) bölünerek hisse başına nakit akım elde edilir. “Yatırım Değerleme Oranları: Fiyat / Nakit Akış Oranı” yazısını okumaya devam et

Piyasa / Kayıt Değeri Oranı

rasyo oranı analizi

Piyasa / Kayıt değer oranı, bir şirketi değerlendirecek yatırımcılara da yardımcı olur. Bir hisse senedinin hisse başına fiyatını (piyasa değeri – market value) kayıt değeriyle (özkaynaklar) karşılaştırır. Birden fazla sayı olarak ifade edilen piyasa-kayıt değeri oranı (şirketin hisse başına hisse senedinin şirketin hisse başına defter değerine kıyasla kaç katı olduğu), pay sahiplerinin birinin net varlıklarını ne kadar ödediğinin bir göstergesidir.

Bir şirketin kayıt değeri, bir şirketin bilançosunda ifade edilen varlıklarının değeridir. Bilanço varlıkları ve bilanço yükümlülüğü arasındaki fark olup, değerin tasfiyesi durumunda tahmini olarak yapılır.

Çoğunlukla basitçe piyasa-kayıt olarak ifade edilen piyasa-kayıt değeri oranı, yatırımcılara piyasa değerini veya her bir hisse için ne ödüyor olduklarını firmanın değerinin muhafazakâr bir ölçüsü ile karşılaştırmanın bir yolunu sunar.

Payda hisse başına kayıt değeri, rapor edilen özkaynakları (bilanço), hisse başına belli bir kayıt değerini elde etmek için mevcut hisselerin (bilanço) adedine bölünerek hesaplanır. “Piyasa / Kayıt Değeri Oranı” yazısını okumaya devam et

Yatırım Değerleme Oranları

yatırım oranı

Potansiyel ya da mevcut bir yatırımın çekiciliğini tahmin etmek ve değerleme fikrini elde etmek için yatırımcılar tarafından kullanılabilecek çok çeşitli oranlar vardır.

Bununla birlikte, bir şirketin mali tablolarına bakıldığında, pek çok farklı finansal değer olduğu için birçok kullanıcı bu konuda bilgi yüklemesi ile karşılaşabilir. Buna gelir, brüt kar marjı, işletme nakit akışı, proforma kazançlar dâhildir ve liste bu şekilde devam edip gitmektedir. Yatırım değerleme oranları, kullanıcıların bir değerleme tahmini kazanmasına yardımcı olan ilgili verileri karşılaştırarak bu değerlendirme sürecini basitleştirmeye çalışır.

Örneğin, en çok bilinen yatırım değerleme oranı (rasyo), şirketin hisselerinin mevcut fiyatını, ürettiği kazanç miktarıyla karşılaştıran orandır. Bu oranın amacı, kullanıcıların her 1 Lira kazanç için ne kadar ödedikleri hakkında hızlı bir fikir vermektir. Ve basitleştirilmiş bir oranla bir şirketin yatırım değerleme oranını rakibine ve pazara göre kolayca kıyaslayabilirsiniz. “Yatırım Değerleme Oranları” yazısını okumaya devam et

Rasyo Analizi Nedir?

finans rasyo

Rasyo analizi (ratio analysis), finansal tabloların analizinde en eski yöntemlerden biridir. Bankalar ve diğer kredi verenler tarafından, kredi talep eden rakip şirketler arasından seçmelerine yardımcı olmak için geliştirilmiştir. İki mali tablo setini karşılaştırmak zor olabilir. Zamanın etkisi, farklı endüstrilerde olmak ve farklı iş yapma tarzlarına sahip olmak, hangi şirketin daha iyi bir yatırım olduğu hakkında bir sonuç çıkarmayı neredeyse imkansız hale getirebilir. Rasyo  analizi, alacaklıların bu sorunları çözmesine yardımcı olur.

Finansal Oranlar Nedir?

Finansal oranlar, bir şirketin gerçek mali durumunu anlamak için yatırımcıların başvurabileceği kuralları sağlar. Belirli oranlara uyması gereken önerilen değerler vardır. Diğer durumlarda karşılaştırma değerleri diğer şirketlerden veya aynı şirketlerin önceki kayıtlarından elde edilmiştir. Bununla birlikte, eksiksiz bir sıkıştırma yapmak yerine, finansal oranlar, yatırımcıların kriterlerini karşılayan şirketleri listelemesine yardımcı olur.

Yatırımcıların kararlarını vermek için sınırlı verileri var. Şirketin durumunun gerçekten ne olduğunu aslında bilmemektedirler. Finansal tablolar, şirketin iç operasyonlarına bakmak için bir pencere açmaktadır. Mali oranlar, finansal analizin daha basit olmasını sağlar. Ayrıca, yatırımcıların çeşitli gelir tablosu ve bilanço kalemleri arasındaki ilişkileri karşılaştırmalarına yardım ederek, şirketteki sahnelerin gerisinde gerçekten neler yaşandığına dair gizli bir göz atma sağlar.

Yatırımcılar yıllar geçtikçe finansal oranların bir şirketin gerçek durumunu açığa vurmada inanılmaz bir gücü olduğunu fark ettiler. DuPont Analizi gibi analizler, oranların bir şirketin daha karlı olmasına nasıl yardımcı oldukları arasındaki karşılıklı ilişkiyi ön plana çıkarmıştır. “Rasyo Analizi Nedir?” yazısını okumaya devam et