Yatırım Değerleme Oranları: Fiyat / Nakit Akış Oranı

nakit akış oranı

Fiyat / nakit akışı oranı – cash flow, bir şirketin hisse senedinin değer bakımından yatırımcı cazibesini değerlendirmek için yatırımcılar tarafından kullanılır. Bu metrik, şirketin hisse başına piyasa fiyatı ile şirketin bir hisse bazında ürettiği nakit akış miktarını karşılaştırır.

Bu oran, fiyat / nakit akış oranının bir hisse senedi akımının kabul edilebilirliğini veya eksikliğini değerlendirmek için bazıları tarafından hisse başına kazançlardan daha güvenilir bir taban olarak görülmesi dışında fiyat / kazanç oranlarına benzer bir fiyatlandırmadır. Nakit akışının kazançlar üzerinde kullanılmasına ilişkin argüman, nakit akışının aksine, amortisman ve diğer nakit dışı faktörlerden etkilenecek kazançlar için söylenemezken, nakit akışının kazançlar üzerinde kolaylıkla manipüle edilmemesidir.

Para miktarı, mali basında ya da internet üzerinden bildirilen, XYZ şirketinin kapanış hisse senedi fiyatı pay başına nakit akışı, işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit akımlarının nakit akım tablosuna bölünmesiyle hesaplanır (nakit akım tablosu). Ağırlıklı ortalama hisse senedi sayısına (gelir tablosu) bölünerek hisse başına nakit akım elde edilir.

Varyasyonlar: Bazen hisse başına nakit akım rakamını hesaplamak için işletme nakit akışı yerine serbest nakit akışı kullanılır.

Yorum: Birçok finansal profesyonel, bir karlılık göstergesi olarak kazançlarından ziyade bir şirketin nakit akışına odaklanmayı tercih ettiği gibi, bu kamptaki analistlerin fiyat / nakit akış orandan daha iyi bir yatırım değerleme göstergesi olduğunu varsaymaları mantıklıdır.

Yatırımcılar, gelir tablosunda bildirilen kazançları düşüren bir dizi nakit dışı ücret alındığını kendilerine hatırlatmalıdırlar.

Bu değerlendirmelere rağmen, Fiyat / Nakit ölçümünün en çok kullanılan ve bilinen değerleme oranı olduğu konusunda herhangi bir soru yok.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir